Bemærkninger om bortskaffelse af batteri

Information om håndtering af gamle enheder

Lov om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en række krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er samlet her.

Separat samling af gamle enheder

Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet til affald, betegnes som gammelt udstyr. Ejere af gamle apparater skal indsamle dem adskilt fra usorteret kommunalt affald. Gamle apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet, men i særlige indsamlings- og retursystemer.

Batterier og akkumulatorer

Ejere af gamle enheder skal generelt adskille gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er indesluttet i den gamle enhed, fra den gamle enhed, inden de afleveres til et indsamlingssted. Dette gælder ikke, hvis de gamle apparater afleveres til offentlige renovationsselskaber og adskilles dér fra andre gamle apparater med henblik på klargøring til genbrug.

Gratis returnering af brugte batterier

Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du er juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier, så de kan bortskaffes korrekt. Du kan aflevere brugte batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i din lokale butik. Som batteriforhandler er vi også forpligtet til at tage gamle batterier tilbage, dog er vores tilbagetagelsesforpligtelse begrænset til brugte batterier af den type, som vi fører eller har haft som nye batterier i vores sortiment. Du kan derfor enten sende brugte batterier af ovennævnte type tilbage til os med tilstrækkelig porto eller aflevere dem gratis direkte til vores forsendelseslager på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse.

Betydningen af ​​batterisymbolerne

Batterier er mærket med symbolet for en overstreget skraldespand (se nedenfor). Dette symbol angiver, at batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For batterier, der indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv, mere end 0,002 vægtprocent cadmium eller mere end 0,004 vægtprocent bly, er det kemiske navn på det anvendte forureningsstof placeret under skraldespandens symbol - hvor "Cd" står for cadmium, "Pb" står for bly og "Hg" for kviksølv.

Bortskaffelse af batteri

Muligheder for returnering af gamle enheder

Ejere af gamle apparater fra private husholdninger kan aflevere dem på de offentlige renovationsmyndigheders indsamlingssteder eller på de indsamlingssteder, der er oprettet af producenter eller distributører i henhold til ElektroG. Du kan finde en online oversigt over afhentnings- og retursteder her: https://www.ear-system.de/ear-katalog/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

Databeskyttelsesmeddelelse

Gamle enheder indeholder ofte følsomme personoplysninger. Det gælder især informations- og telekommunikationsteknologiske enheder såsom computere og smartphones. I din egen interesse skal du være opmærksom på, at hver slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de gamle enheder, der skal bortskaffes. Betydning af symbolet "overstreget skraldespand" Symbolet for en overstreget skraldespand, som jævnligt vises på elektriske og elektroniske enheder, angiver, at den respektive enhed skal indsamles adskilt fra usorteret affald ved slutningen af ​​dens levetid .

Producentens registreringsnummer

Som producent i henhold til ElektroG er vi registreret hos den ansvarlige fond for affaldsregister under følgende registreringsnummer:

EAR registreringsnummer: WEEE reg.nr. DE 43541249

Oplysninger om håndtering af brugte batterier

Da vores forsendelser kan indeholde batterier og genopladelige batterier, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende: Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du er juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier og akkumulatorer. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt, kan skade miljøet eller dit helbred. Men batterier indeholder også vigtige råvarer som: B. jern, zink, mangan eller nikkel og kan genbruges.

Du kan returnere batterierne til os efter brug på to måder:

Aflever personligt på afhentningsstedet

Laptops Fair
Alte Hellersdorfer Str. 136
12629 Berlin
Tyskland
Åbningstider: Mandag til lørdag fra 9:00 til 18:00

Hvis du ønsker det, modtager du en kvittering for forsvarlig bortskaffelse på stedet.

Post returforsendelse

SoftwareFair KSP GmbH
Alte Hellersdorfer Str. 136
12629 Berlin
Tyskland

Kun korrekt frankerede forsendelser vil blive accepteret. Hvis du har brug for en kvittering, skal du angive din e-mailadresse for at sende kvitteringen. Som forbruger er du ikke forpligtet til at anmode om eller opbevare en sådan kvittering.